Tulevaisuuden polku

Tu­le­vai­suu­den polku -hanke vahvistaa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den yrit­tä­jyys­val­miuk­sia

Yrittäjyyslähtöisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa  turvapaikanhakijoiden ymmärrystä liiketoiminnan mahdollisuuksista Irakissa yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.

Laurea- ja Haaga-Helia -ammattikorkeakoulujen vetämässä hankkeessa tarjotaan työllistymiseen tähtääviä koulutuspolkuja turvapaikanhakijoille, myös kielteisen päätöksen saaneille, koska juuri nämä ryhmät ovat akuutin tuen ja koulutuksen tarpeessa. Toimenpiteillä pyritään lisäämään tietoa turvapaikanhakijoiden tulevaisuuden uramahdollisuuksista ja liiketoiminnan mahdollisuuksista kotimaan jälleenrakennuksessa yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa. Ennen kaikkea Tulevaisuuden polku -hankkeen tavoitteena on tarjota turvapaikkaprosessin eri vaiheissa oleville henkilöille ja perheille lisää vaihtoehtoja oman elämän hallintaan.

Hankkeessa tarjotaan tietoa ja ajankohtaista koulutusta yrityksille ja turvapaikanhakijoille myös muiden paluuseen liittyvien palvelupolkujen hyödyntämisestä. Tulevaisuuden polku (Future path) on Euroopan unionin sisäasioiden, AMIF-rahastosta rahoitettu vuoden kestävä (1.8.2019–31.7.2020) pilottihanke.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna Irakin markkinoiden ja yhteiskunnan erityispiirteet huomioiva yrittäjyysvalmiuksia kehittävä koulutuskokonaisuus. Pilottihankkeen kohderyhmänä ovat irakilaiset turvapaikanhakijat.

Tavoitteena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä toimeentulon mahdollisuuksista Irakissa ja luoda koulutusmalli, joka edistää irakilaisten turvapaikanhakijoiden yrittäjyysvalmiuksia, omatoimisuutta ja itsevarmuutta yrittäjyyteen ryhtymiseksi. Malli perustuu itsensä työllistämiseen tähtäävien valmiuksien kehittämiseen ja kestävän toimeentulon mahdollisuuksien luomiseen yhteistyössä suomalaisten pk-yritysten kanssa. Sertifikaattiin tähtäävän yrittäjyyskoulutuksen, ohjauksen ja yrityskohtaisen perehdytysjakson jälkeen turvapaikanhakija voi tehdä sopimuksen yhteistyön jatkamisesta yrityksen kanssa ja yritystoiminnan aloittamisesta Irakissa.

Tulevaisuuden polkua koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Haaga-Helia -ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat myös Ulkoministeriö, Sisäasiainministeriö, Keskuskauppakamari, ja YK-järjestö IOM.

Li­sä­tie­to­ja:

Pauli Turunen, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu
pauli.turunen[at]laurea.

Pia Kiikeri, projektipäällikkö, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
pia.kiikeri[at]haaga-helia.fi